Wykrywanie danych osobowych za pomocą T-sql – wersja dla ubogich

  3 komentarze

  Nadchodzi nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) termin wdrożenia  to maj 2018, nie ma więc wiele czasu.
  Regulacja wnosi wiele obostrzeń w stosunku do obecnie działających przepisów, ale i tak pracę organiczną należy zacząć od analizy danych przechowywanych na naszych serwerach.

  Na rynku jest sporo gotowych i drogich narzędzi, które potrafią wykryć dane za pomocą wbudowanych reguł.

  Postanowiłem się zmierzyć z takim zadaniem wykorzystując kod t-sql i zbudować proste narzędzie do Data Discovery, a właściwie jego pierwszy szkic.

  Poniżej znajdziesz propozycje implementacji niektórych zagadnień, które przydadzą się do budowy twojego własnego rozwiązania.

   

  Założenia

  Narzędzie będzie wymagać instalacji dodatkowej bazy danych np. o nazwie RODO, na której umieścimy kod procedury składowanej, dedykowane tabele i słowniki.

  Kod pozostałych na instancji baz nie powinien ulec zmianie.

  Budowa procedury składowanej na dedykowanej instancji serwera.

  Procedura pobiera listę tabel i kolumn tekstowych dla całej instancji serwera sql.

  Ograniczono listę kolumn do  typów char, nchar, varchar, nvarchar.

  Dodatkowo dla każdej z tabeli  odłożono liczbę rekordów i aktualnie ustawiony seed dla pól typu autonumer (identity)

  Procedura jest sterowana parametrem konfiguracyjnym w postaci XML-a.

  Dynamicznych sql pobierane są poszczególne kolumny danej tabeli . Tu można zastosować limit liczby rekordów lub limit procentowy, np 5% całości.

  Po załadowaniu do dedykowanej tabeli danych z całej instancji proces rozpoczyna analizę metadanych i danych.

  Zastosowane algorytmy

  a) nazewnictwo kolumn,

  zakładam na przykład , że pole char(11) lub varchar(11) o nazwie PESEL zawiera w sobie numer ewidencyjny

  b) wyrażenia regularne

  Ze względu na słabe wsparcie  natywne z poziomu języka sql zastosowałem dedykowaną procedurę CLR.

  Bardzo efektywne do weryfikacji np. kodu pocztowego w postaci

  c) funkcje skalarne zwracające wartość  1 (prawda) lub 0 (fałsz), parametrem wejściowym jest napis.

  Funkcje te można łączyć wraz z wyrażeniami regularnymi

  d) dedykowane słowniki

  Na początek warto zacząć od słownika imion i miejscowości w Polsce.

   

  Kod przetestowano na instancji serwera sql 2012 w wersji developer.

  To z czym się zmierzyłem na początku.

  Pobranie listy tabel i kolumn tekstowych w obrębie serwera

  Bazy mogę mieć róźne collation, wykorzystałem wymuszenie konwersji podczas operacji porównania

  Bazy techniczne master,msdb,model i tempdb zostały wykluczone

  Wykorzystano systemową procedurę sp_MSforeachdb,
  która jest wywoływana dla każdej bazy danych instancji serwera w taki sposób, ze fragment dynamiczny kodu sql  ‘?’ jest zamieniany na nazwę bazy.

   

  Sampling danych

  Wykorzystano rozszerzenie t-sql  znane od wersji 2005, czyli TABLESAMPLE

  Przykładowy kod na demonstracyjnej bazie danych

  Sapling danych zapisujemy do kolejnej tabeli trwałej np.

  dbo.DaneOsoboweDane

  Czyli dla każdego rekordu z  DaneOsoboweTabele

  zapisujemy po kilkaset/kilka tysięcy/kilkanaście tysięcy rekordów. Zależy to oczywiście od liczby rekordów w poszczególnych tabelach

  Przykładowy fragment kodu

  W tym momencie w tabeli DaneOsoboweDane mamy już próbkę danych z całęj instancji serwera sql.

  Teraz to co należy zrobić, to przeskanować każdą grupę danych za pomocą  np. wyrażeń regularnych.

  Wyrażenie regularne

  Przykładowe reguły:

  Kod pocztowy:

  ^\d{2}-\d{3}$

  Numer IP:

  ^\b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0 -9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b$

  E-mail:

  ^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$

   

   

  Przykładowe wywołanie procedury do wykrywania danych osobowych

  Celem działania procedury powinien być raport, który pokaże w której kolumnie danej tabeli znajdują się

  dane spełniająca zastosowane wyżej kryteria

  Przykładowy raport z bazy  AdventureWorks2012:

  SchemaName TableName NumberOfRows ColumnName DataValue RuleName
  Person EmailAddress 19977 EmailAddress miguel46@adventure-works.com EMAIL:^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$

   

  Krzysztof Pudłowski

  Literatura:

  https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1414/run-same-command-on-all-sql-server-databases-without-cursors/

  https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1308/retrieving-random-data-from-sql-server-with-tablesample/

  https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff878119(v=sql.110).aspx

  https://github.com/DevNambi/sql-server-regex

  Categories: RODO, t-sql

  Pyspark – podstawowe transformacje i akcje

  No Comments

  Transformacje tworzą nowe obiekty RDD , również na podstawie innego obiektu RDD.
  Silnik Apache Spark potrafi przeanalizować sekwencję transformacji.
  Akcje wykonują na obiektach RDD działania, których wynikiem nie jest RDD i działania te wymuszają wykorzystanie definicji RDD wraz z sekwencją transformacji.

  Proste przykłady w pySparku.

  Out[2]:

  Out[3]: pyspark.context.SparkContext

  Out[4]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]
  Out[4]:6

  Out[5]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[5]:[2, 4, 6, 8, 10, 12]

  Out[6]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[6]:[2, 4, 6]

  Out[7]: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[7]:[[1, 2], [2, 4], [3, 6], [4, 8], [5, 10], [6, 12]]

  Out[8]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[8]:[1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7]

  Out[9]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[9]:720

  Out[10]:[2, 4, 6]

  Out[10]:[1, 3, 5]

  Out[10]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[11]:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5]

  Out[11]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[12]:[2, 4, 6]

  Out[12]:[1, 3, 5]

  Out[12]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[12]:[]

  Out[12]:[4, 2, 6]

  Out[12]:[(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (6, 1), (6, 3), (4, 5), (6, 5)]

  Categories: Apache, Python, Spark

  Apache Spark – pierwsze początki

  2 komentarze

  Poradnik:

  Jak uruchomić na komputerze z MS Windows lokalną instancję Apache Sparka pracującą na jednym nodzie z gotową obsługą skryptów w Pythonie (pyspark) i przykładowymi zbiorami danych.

  Na podstawie materiałów ze strony
  http://semantica.cs.lth.se/pyspark/#/pyspark-vm

  Dla tych, którzy na co dzień korzystają ze stacji roboczej MS Windows.

  Potrzebne oprogramowanie
  a) Virtual Box ( wirtualizator)
  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
  Instalujemy najwyższą wersję , jaką aktualnie obsługuje Vagrant
  GUI VirtualBoxa nie będzie wogóle wykorzystywane.

  b) Vagrant (nakładka na wirtualizator)

  https://www.vagrantup.com/downloads.html

  Instalujemy obraz

  To chwilę trwa, cierpliwości, obraz  ponad 1 GB objętości.

  Sprawdzamy zainstalowane obrazy maszyn wirtualnych.

  Sprawdzamy status maszyn

  Uruchamiamy maszynę wirtualną

  Jak wygląda plik VagrantFile, warto na niego spojrzeć, w szczególności na numery portów, które są forwardowane.

  Uwagi, które mogą zmniejszyć frustrację:

  Jeśli zainstalujemy zbyt nową wersję VirtualBoxa Vagrant jej nie wykryje, a co więcej będzie komunikować nas o braku HyperV.

  Co ciekawe na komputerach z windows 7 pro  instalacja tego typu oprogramowania jest możliwa, ale tej wersji nie testowałem,

  pozostajemy przy oprogramowaniu Virtualbox.

  Dla dociekliwych:

  https://www.altkomakademia.pl/baza-wiedzy/qna/discussion/2763/instalacja-hyper-v-manager-w-windows-7-
  Na stacjach z Windows 7 standardowo zainstalowany jest powershell w versji 2.0. Wykonanie polecenia Vagrant up nie kończy się. Należy zaktualizować framework np. do wersji 4.0.

  Wersja PowerShella przed:

  Po instalacji ze strony Microsoftu

  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855

  Wersja powershella po:

  W wersji VirtualBox (5.1) domyślnie nie ma dostępu do sieci zewnętrznej od środka maszyny, przez co nie można zaktulizować jej oprogramowania. Pomaga poprawa w pliku konfiguracyjnym Vagrantfile

  Należy dodać w pliku Vagranfile dodatkowe linie kodu

  Pierwsze kroki

  1. Uruchomienie skryptu Pythona w notatniku Jupiter

  Uruchamiany stronę http://localhost:8081

  Jako silnik wybieramy pyspark

  W pierwszej komórce wpisujemy

  Wyjście
  Out[1]:

  W drugiej komórce

  Wyjście:
  Out[2]: pyspark.context.SparkContext

  Przykładowy wygląd notatnika

  Pyspark

  2. Aktualizujemy dostępne pliki z danymi

  Uruchamiamy stronę http://localhost:8082
  Naciskamy przycisk “Update all” i czekamy cierpliwie na aktualizację, jeden z plików ma ponad 2GB danych.
  Po aktualizacji wygląda to tak

  Datasets

   

   

  Dostęp do UI Sparka jest  pod adresem

  http://localhost:4040

  localhost_4040

  Dostęp przez SSH

   

  Dostęp do maszyny przez SSH jest na porcie 2222 interfejsu lokalnego.

  ssh_session_pyspark

   

  Z pliku private_key należy wygenerować klucz prywatny , który będzie mógł być użyty przez PuttySSH.

  U mnie plik znajduje się w podkatalogu, w którym zainstalowano  przez Vagranta  wirtualną maszynę:

  tak wygenerowany klucz prywatny należy wskazać na zakladce Connection/SSH/Auth.

  ssh_auth_pyspark

  Po uruchomieniu połączenia i akceptacji klucza logujemy  się na użytkownika vagrant  z pustym hasłem.

  ssh_auth_loginvagrant

   

  Po zakończeniu pracy wystarczy wyłączyć maszynę wirtualną

  Categories: Apache, Big Data, Python, Spark