Pyspark – podstawowe transformacje i akcje

  No Comments

  Transformacje tworzą nowe obiekty RDD , również na podstawie innego obiektu RDD.
  Silnik Apache Spark potrafi przeanalizować sekwencję transformacji.
  Akcje wykonują na obiektach RDD działania, których wynikiem nie jest RDD i działania te wymuszają wykorzystanie definicji RDD wraz z sekwencją transformacji.

  Proste przykłady w pySparku.

  Out[2]:

  Out[3]: pyspark.context.SparkContext

  Out[4]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]
  Out[4]:6

  Out[5]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[5]:[2, 4, 6, 8, 10, 12]

  Out[6]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[6]:[2, 4, 6]

  Out[7]: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[7]:[[1, 2], [2, 4], [3, 6], [4, 8], [5, 10], [6, 12]]

  Out[8]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[8]:[1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7]

  Out[9]:[1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Out[9]:720

  Out[10]:[2, 4, 6]

  Out[10]:[1, 3, 5]

  Out[10]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[11]:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5]

  Out[11]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[12]:[2, 4, 6]

  Out[12]:[1, 3, 5]

  Out[12]:[2, 4, 6, 1, 3, 5]

  Out[12]:[]

  Out[12]:[4, 2, 6]

  Out[12]:[(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (6, 1), (6, 3), (4, 5), (6, 5)]

  Categories: Apache, Python, Spark

  Apache Spark – pierwsze początki

  2 komentarze

  Poradnik:

  Jak uruchomić na komputerze z MS Windows lokalną instancję Apache Sparka pracującą na jednym nodzie z gotową obsługą skryptów w Pythonie (pyspark) i przykładowymi zbiorami danych.

  Na podstawie materiałów ze strony
  http://semantica.cs.lth.se/pyspark/#/pyspark-vm

  Dla tych, którzy na co dzień korzystają ze stacji roboczej MS Windows.

  Potrzebne oprogramowanie
  a) Virtual Box ( wirtualizator)
  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
  Instalujemy najwyższą wersję , jaką aktualnie obsługuje Vagrant
  GUI VirtualBoxa nie będzie wogóle wykorzystywane.

  b) Vagrant (nakładka na wirtualizator)

  https://www.vagrantup.com/downloads.html

  Instalujemy obraz

  To chwilę trwa, cierpliwości, obraz  ponad 1 GB objętości.

  Sprawdzamy zainstalowane obrazy maszyn wirtualnych.

  Sprawdzamy status maszyn

  Uruchamiamy maszynę wirtualną

  Jak wygląda plik VagrantFile, warto na niego spojrzeć, w szczególności na numery portów, które są forwardowane.

  Uwagi, które mogą zmniejszyć frustrację:

  Jeśli zainstalujemy zbyt nową wersję VirtualBoxa Vagrant jej nie wykryje, a co więcej będzie komunikować nas o braku HyperV.

  Co ciekawe na komputerach z windows 7 pro  instalacja tego typu oprogramowania jest możliwa, ale tej wersji nie testowałem,

  pozostajemy przy oprogramowaniu Virtualbox.

  Dla dociekliwych:

  https://www.altkomakademia.pl/baza-wiedzy/qna/discussion/2763/instalacja-hyper-v-manager-w-windows-7-
  Na stacjach z Windows 7 standardowo zainstalowany jest powershell w versji 2.0. Wykonanie polecenia Vagrant up nie kończy się. Należy zaktualizować framework np. do wersji 4.0.

  Wersja PowerShella przed:

  Po instalacji ze strony Microsoftu

  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855

  Wersja powershella po:

  W wersji VirtualBox (5.1) domyślnie nie ma dostępu do sieci zewnętrznej od środka maszyny, przez co nie można zaktulizować jej oprogramowania. Pomaga poprawa w pliku konfiguracyjnym Vagrantfile

  Należy dodać w pliku Vagranfile dodatkowe linie kodu

  Pierwsze kroki

  1. Uruchomienie skryptu Pythona w notatniku Jupiter

  Uruchamiany stronę http://localhost:8081

  Jako silnik wybieramy pyspark

  W pierwszej komórce wpisujemy

  Wyjście
  Out[1]:

  W drugiej komórce

  Wyjście:
  Out[2]: pyspark.context.SparkContext

  Przykładowy wygląd notatnika

  Pyspark

  2. Aktualizujemy dostępne pliki z danymi

  Uruchamiamy stronę http://localhost:8082
  Naciskamy przycisk “Update all” i czekamy cierpliwie na aktualizację, jeden z plików ma ponad 2GB danych.
  Po aktualizacji wygląda to tak

  Datasets

   

   

  Dostęp do UI Sparka jest  pod adresem

  http://localhost:4040

  localhost_4040

  Dostęp przez SSH

   

  Dostęp do maszyny przez SSH jest na porcie 2222 interfejsu lokalnego.

  ssh_session_pyspark

   

  Z pliku private_key należy wygenerować klucz prywatny , który będzie mógł być użyty przez PuttySSH.

  U mnie plik znajduje się w podkatalogu, w którym zainstalowano  przez Vagranta  wirtualną maszynę:

  tak wygenerowany klucz prywatny należy wskazać na zakladce Connection/SSH/Auth.

  ssh_auth_pyspark

  Po uruchomieniu połączenia i akceptacji klucza logujemy  się na użytkownika vagrant  z pustym hasłem.

  ssh_auth_loginvagrant

   

  Po zakończeniu pracy wystarczy wyłączyć maszynę wirtualną

  Categories: Apache, Big Data, Python, Spark