Uczenia maszynowe dla ubogich. Od trenowania modelu do dedykowanej usługi. Część 2

  No Comments

  W poprzednim wpisie starałem się pokazać, jak  w prosty sposób uruchomić model uczenia maszynowego do klasyfikacji zdjęć.

  Przygotowanie modelu odbyło się w aplikacji https://www.customvision.ai/

  Do uruchomienia gotowego modelu  w postaci REST API wykorzystałem darmową piaskownicę https://labs.play-with-docker.com/.

  Każda z tych usług ma swoje ograniczenia. Tak pierwsza pozwala na budowę jedynie dwóch modelu w planie darmowym. Tak druga ma czasowe ograniczenie do czterech godzin działania. Na początek to może wystarczyć, ale postanowiłem zająć się drugą częścią, czyli uruchomieniem gotowego modelu uczenia maszynowego w chmurze publicznej Azure. Wykorzystam dwie usługi ACR (Azure Container Registry) i ACI (Azure Container Instances).  Wdrożenie odbędzie się przy wykorzystaniu poleceń cli, albo z poziomu Visual Studio Code, albo z poziomu Azure Cloud Shell. Nie będzie potrzeby instalacji narzędzi typu Docker for Windows.

  Będziemy głównie wykorzystywać linię komend, od czasu do czasu spoglądając w Portal.

  Na początku definiujemy globalne zmienne

  Tworzymy prywatny rejestr ACR w ramach grupy zasobów ACR_GROUP. W tym przypadku nazwałem ją rg-machinelearning. Zasoby zostaną umieszczone w jednej lokalizacji northeurope  ( Dublin w Irlandii). Rejestr zasobów zostanie nazwany djkormoacrml , a utworzona instancja aplikacji djkormoaciml.

   

  Wszelkie zasoby, będą celowo umieszczone w jednej grupie. W ten sposób łatwiej się zarządza kosztami. Dodatkowo dzięki ustawieniu domyślnej nazwy grupy i domyślnej lokalizacji nie musimy przy budowie usług podawać

  Na początku pobieramy z publicznego repozytorium na Githubie kod naszej aplikacji i umieszczamy na dysku lokalnym (lub na dysku Cloud Shella). W tej wersji skryptu wykorzystałem laptop z Windows 7.

  Tak wygląda konfiguracja naszej aplikacji zawarta w pliku Dockerfile. Więcej szczegółów można znaleźć w pierwszej części artykułu.

  Tworzymy nasz rejestr obrazków, na potrzeby tego demo wystarczy najtańsza wersja (Basic). Pozwala ona na umieszczenie zbioru obrazów od łącznej pojemności nie przekraczającej 10GB. To repozytorium otrzymuje wpis w DNS $ACR_NAME.azurecr.io

  Uchomienie nslookup po zdbudowaniu rejestru…

  Rozpoczynamy budowę naszego rejestru, zanim umieścimy w nim jakikolwiek obraz.

  Uruchamiamy proces budowy naszego obrazu, potrwa to do około dwóch minut. Świeżo przygotowany obraz zostanie umieszczony w prywatnym repozytorium ACR.. Jako nazwę obrazu przyjąłem ai-customvision , a po : umieszczam numer wersji, w tym przypadku v1. Zawartość pliku Dockerfile  zawiera przepis z jakich komponentów i w jakiej kolejności  będzie przebiegał proces. Kod uruchamiamy w bieżącym katalogu (stąd kropka po nazwie obrazu).

  Informacje zwracane przez ostanie polecenie:

  Jak widać, obraz może być zaktualizowany, wylistowany, usunięty, odczytany i zapisany.
  Istnieje też możliwość zbudowania obrazu bez umieszczania go w repozytorium. Wystarczy dodać

  w linii poleceń.

  Po zbudowaniu naszego obrazu i umieszczeniu w prywatnym repozytorium ACR przyszedł czas na uruchomienie jednej instancji naszej aplikacji. Wykorzystamy do tego ACI (Azure Container Instances) .

  Aplikacja jest dostępna pod adresem http://ai-customvision.northeurope.azurecontainer.io, ważne by dodać parametr –dns-name-label, inaczej będziemy skazani na wygenerowany przez Azure numer IP, Usługa będzie pracować na porcie 80. Wykorzystane jest REST API i metoda POST. Wystawiony zostanie publiczny adres IP Do pobrania obrazu z ACR potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Dlatego też przekazywana jest para zmiennych $ACR_USERNAME i $ACR_PASSWORD. Pilnujmy  tych poświadczeń, istnieje możliwość ponownego wygenerowania, co jest zresztą zalecaną praktyką. Tego typu dane nie powinny nigdy znaleźć się w repozytorium kodu.

  Wykorzystaliśmy do tej pory dwie usługi umieszczone w jednej grupie zasobów. Dobrze widać to z poziomu Portalu.

  To samo możemy obejrzeć, do czego zachęcam, z poziomu linii komend:

  Wynik w postaci tabeli (-o table)

  Widok instancji z poziomu Portalu

  Nadeszła pora, by zweryfikować, czy nasz program działa, tak jak został zaprojektowany.

  Przetestujemy naszą uruchomioną aplikację przez API REST, wykorzystując curl i przygotowane w repozytorium Gituba zdjęcia.

  Pliki ze zdjęciami znajdują się w podkatalogu images.

  Zwracane rezultaty są w formacie JSON.

  Jeden z obrazów (horse1) został błędnie sklasyfikowany jako pies i to na dodatek z prawdopodobieństwem 100%. Czy można coś z tym zrobić ? Można, ale to temat na kolejne wpisy autora.

  Pamiętajmy o ostatniej linii, która usuwa wszelkie zasoby w obrębie grupy. Usługi w chmurze są ulotne, pamiętajmy o tym, że jeśli nie są potrzebne, nie powinny być aktywne, gdyż z reguły generują niepotrzebne koszty.
  Tutaj użyłem wersji bez potwierdzania (-y) i czekania aż się zakończy proces (–no-wait).

  Poniżej pełny kod skryptu umieszczony w repozytorium.

   

  Literatura:

  https://markheath.net/post/build-container-images-with-acr

   

   

  Egzamin AZ-202 Materiały pomocnicze

  No Comments

  Pojawiły się nowe ścieżki certyfikacyjne Microsoftu w obszarze chmury Azure.

  Na początek spróbowałem znaleźć w internecie materiały pokrywające zakres.

  Jest to egzamin AZ-202 ,który kończy certyfikację developerską w przypadku zdania wcześniej egzaminu starej ścieżki czyli 70-532.

   

  Microsoft Azure Developer Certification Transition AZ-202

  Develop for cloud storage (10-15%)

  • Develop solutions that use file storage
  o May include but not limited to: Implement quotas for File Shares in storage account; move items in file shares between containers asynchronously; set file storage container properties in metadata

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-create-file-share
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-properties-metadata

  • Develop solutions that use a relational database
  o May include but not limited to: Create, read, update, and delete database tables by using code; implement dynamic data masking

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-get-started-portal

  Create Platform as a Service (PaaS) Solutions (20-25%)

  o May include but not limited to: Define the batch output and conditions by using Batch Service API; write code to run a batch job; run a batch job by using Azure CLI, Azure Portal, and other tools
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/batch-task-output
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/quick-create-portal
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/quick-run-dotnet

  • Design and develop applications that run in containers
  o May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create a container image by using a Docker file; create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster by using the Azure CLI and Azure Portal; publish an image to the Azure Container Registry; implement an application that runs on an Azure Container Instance; implement container instances by using Azure Container Service (ACS/AKS), Azure Service Fabric, and other tools; manage container settings by using code

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-service/kubernetes/container-service-kubernetes-walkthrough

  Secure cloud solutions (5-10%)

  Develop for an Azure cloud model (20-25%)

  • Develop for asynchronous processing
  o May include but not limited to: Implement parallelism, multithreading, processing, durable functions, Azure logic apps, interfaces with storage, interfaces to data access, and appropriate asynchronous compute models
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-async-operations

  • Develop for autoscaling
  o May include but not limited to: Implement autoscaling rules and patterns (schedule, operational/system metrics, code that addresses singleton application instances, and code that addresses transient state
  • Implement distributed transactions
  o May include but not limited to: Identify tools to implement distributed transactions (e.g., ADO.NET, elastic transactions, multi-database transactions); manage transaction scope; manage transactions across multiple databases and servers
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-transactions-overview

  Implement cloud integration solutions (10-15%)

  • Configure a message-based integration architecture
  o May include but not limited to: Configure an app or service to send emails, Event Grid, and the Azure Relay Service; create and configure a Notification Hub, an Event Hub, and a Service Bus; configure queries across multiple products; configure an app or service with Microsoft Graph
  • Develop an application message model
  o May include but not limited to: Create a message schema and a message exchange; create an event model; create topics and subscriptions

  Develop AI, Machine Learning, and IoT solutions (20-25%)

  • Integrate Azure Cognitive Services in an application

  https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/classify-images-with-custom-vision-service/index
  o May include but not limited to: Develop solutions by using intelligent algorithms that identify items from images and videos; develop solutions by using intelligent algorithms related to speech, natural language processing, Bing Search, and recommendations and decision making
  o https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/

  • Create and integrate bots
  o May include but not limited to: Create a bot by using the Bot Framework; create a natural language conversation flow; manage bots by using the Azure Portal; register a bot by using the Bot Framework

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-quickstart?view=azure-bot-service-4.0

  https://tutorials.botsfloor.com/creating-a-bot-using-c-and-microsoft-bot-framework-a344420f9d6f

  Nasz pierwszy ChatBot

  • Integrate machine learning solutions in an app
  o May include but not limited to: Deploy a model; prepare data and data sources; work with data scientists to refine models
  • Create and implement IoT solutions
  o May include but not limited to: Configure Azure Time Series Insights; configure Stream Analytics service for inputs and outputs; establish bidirectional communication with IoT devices by using IoT Hub; register devices with IoT Hub Device Provisioning Service

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/time-series-insights/tutorial-create-populate-tsi-environment

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-add-inputs

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-define-outputs

   

  Dedykowana strona z labami Microsoft. Warto tu zajrzeć, można całkowicie za darmo po podłączeniu z naszym Live ID mieć dostęp do subskrypcji typu SandBox. Możemy korzystać z Portalu i Azure Cloud Shell. Możemy mieć uruchomioną jedną taką subskrypcję.

  https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/browse/?levels=intermediate&roles=developer

   

   

   

   

  Categories: Azure, Certyfikacja

  Tworzenie prostej statycznej strony www w Azure

  No Comments

  Byłem ostatnio poproszony o przygotowanie małej prezentacji o historii informatyki.
  Wybrałem subiektywnie kilka tematów: m.in. program Apollo, początki inżynierii oprogramowania i walkę człowieka z maszynami grającymi w szachy i Go. Czy od czasu zwycięstwa nad Gari Kasparovem (lata 90-te XX wieku) przez Deep Blue nic się nie zmieniło?

  Wykorzystałem poniższą stronę:

  https://medium.freecodecamp.org/simple-chess-ai-step-by-step-1d55a9266977

  Podane w artykule repozytorium kodu w JavaScript przekopiowałem na własne konto

  https://github.com/djkormo/simple-chess-ai

  Postanowiłem na przykładzie chmury Azure pokazać krótką demonstrację.

  Ile linii kodu jest potrzebne na postawienie własnej strony www, która zagra z nami w szachy i która ma szanse nas pokonać.

  Wszystko to można zrobić z poziomu Portalu, postanowiłem zmierzyć się z problemem za pomocą Azure Cli 2.0.

  1.Wersja PaaS

  Ostatnią nowością jest możliwość postawienia statycznej strony www z poziomu konta magazynowego.

  2. Statyczna strona www w wersji preview na koncie storage.

  Od niedawna Azure pozazdrościł jednej z funkcjonalność AWS, czyli możliwość postawienia statycznej strony www na usłudze S3. Aktualnie znajduje się ona w wersji zapoznawczej.
  Trochę późno, ale nie ma co narzekać, jak widać konkurencja ma tu swoje dobre strony.

  Oficjalna dokumentacja producenta

  https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-storage-static-web-hosting-public-preview/

  https://github.com/Azure/azure-cli-extensions/tree/master/src/storage-preview

   

  Nie ukrywam , że bardziej podoba mi się wersja PaaS, ale z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój budowy statycznych stron www na bazie kont magazynowych. To czego mi najbardziej brakuje to proste podłączenie z repozytorium kodu, w którym umieścimy zawartość strony. Dodatkowo zauważyłem słabszą wydajność nowego rozwiązania, a wersja PaaS jest uruchomiona na darmowym planie.

  Strony do porównania

  1.PaaS

  https://mywebappchessai.azurewebsites.net/

  2. Statyczne www

  https://accountforstaticwebsite.z13.web.core.windows.net/

   

  Categories: Azure, migawka, PaaS

  Moja metodyka zdawania egzaminów certyfikacyjnych Azure

  No Comments

  W dniu dzisiejszym (22.06.2018) udało się zdać z pozytywnym wynikiem jeden z egzaminów Microsoftu dotyczących chmury publicznej Azure

  Chciałbym podzielić się z wami moim doświadczeniem dotyczącym efektywnego przyswojenia wiedzy potrzebnej do takiego wyzwania.

  To z czego korzystam:

  1. Oficjalna strona egzaminu

  https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-473.aspx

  Tu należy zwracać uwagę na zmiany, które od czasu do czasu są wprowadzane przez producenta, ma to też wpływ na wybór kursu online.

   

  2. Kurs wideo

  W tym przypadku był to:

  https://www.udemy.com/70473-azure/learn/v4/overview

  Lectures: 69
  Video: 4.5 hours
  Skill level: Intermediate Level

  Prawie 5 godzin, ale taki kurs daje przegląd usług, które są w zakresie egzaminacyjnym, nie zastąpi w żaden sposób ćwiczeń, które utrwalą wiedzę. Te ćwiczenia moim zdaniem są najważniejszym elementem przygotowywania do opanowania zakresu, który nie jest taki mały, jak mi się na początku wydawało, w szczególności dla osób, które dopiero zaczynają poznawać technologie dookoła silnika SQL. Jeżeli są tu braki należy je nadrobić, ale nie w zakresie skompilowanych zapytań t-sql. Tu znajdziemy głównie konfiguracje administratorskie, nadawanie uprawnień, zagadnienia bezpieczeństwa, kopie zapasowe, import i eksport danych i metadanych, itp.

   

  Ćwiczenia wykonuję z poziomu Portalu, PowerShella i Azure CLI 2.0 (az).

  3. Przegląd dokumentacji Microsoftu

  Dokumentacja Microsoftu jest bardzo obszerna. Zapewne nie jestem pierwszą osobą, która taki egzamin zdaje, więc istnieje możliwość, że ktoś wcześniej dokonał już wyboru dokumentacji, kursów i wpisów na blogu.

  Przykładem jest strona www.mssqltips.com

  https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4913/exam-material-for-the-microsoft-70473-designing-and-implementing-cloud-data-platform-solutions/

  W przypadku 70-473 znalazłem również stronę:

  Exam 70-473 – Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

   

  Na te materiały należy oczywiście spojrzeć krytycznie pod kątem aktualności względem zmian wprowadzanych cyklicznie przez Microsoft.

  3. MVA Microsoftu

  https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/certification-exam-overview-70473-designing-and-implementing-cloud-data-platform-solutions-17402

  Nie polecam, znajdują się tam często przestarzale treści, ale to też w zależności od egzaminu.

   

  4. Portale społecznościowe

  W chwilach desperacji zawsze można zadać pytanie na grupie na Facebooku Microsoft Azure User Group Poland

  Polscy MVP z obszaru Azure chętnie odpowiedzą.

  5. Nauka cykliczna

  Cykliczne powtórki treści, które wymagają zapamiętania. Parametry poszczególnych maszyn wirtualnych  (liczba rdzeni, wielkość pamięci), wielkości baz danych w poszczególnych planach, jest tego trochę.

  Korzystam z ANKI

  6. Uwagi końcowe

  Można też wykupić przykładowe zestawy pytań, ale to radzę robić z dużą ostrożnością. Uczenie się na pamięć jest drogą na skróty, a tak przyswojona wiedza wyparuje szybciej niż myślimy. A przecież głównym celem zdania egzaminu powinno być potwierdzenie, że to czego nauczyliśmy się w praktyce pozwala na zamknięcie pewnego zakresu kompetencyjnego, a nie kolejny znaczek lub wydrukowany dokument.

   

  Są też dostępne dumpy  z pytaniami na rożnych stronach, ale tu radzę, jeśli już chcemy z nich koniecznie korzystać, weryfikować każdą poprawną odpowiedź. Bez ćwiczeń, o czym wspomniałem już wcześniej nie obędzie się, wiem, bo je próbowałem oglądać. Strata czasu..

  Nie należy stresować się brakami w wiedzy “on-premise”, jeśli tak się zdarzy, to pytam mądrzejszych. Ważne, by czas poświęcony nauce był dla nas intelektualnym wyzwaniem, nie należy też przesadzać z intensywnością. Pamiętajmy o celu.

  Chmura publiczna jest doskonałym zestawem usług, gdzie w ramach wirtualnej serwerowni możemy sami zbudować rozwiązanie end2end.

   

  Mały dodatek.

  Egzaminy z Azure proponuję zacząć od 70-533

  Zgodnie z informacją

  There are exam updates effective as of March 29, 2018. To learn more about these changes and how they affect the skills measured, please download and review the Exam 533 change document.

  Uważajcie na zmiany.

  Ja zacząłem od https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4853/exam-material-for-the-microsoft-70533–implementing-microsoft-azure-infrastructure-solutions/

  Kurs na Udemy.

  https://www.udemy.com/70534-azure/learn/v4/content

  By the numbers
  • Lectures: 238
  • Video: 16 hours
  • Skill level: Intermediate Level

  Dodatkowo na githubie mam forkowane repozytoria:

  https://github.com/djkormo/Exam-70-533-Azure

  https://github.com/djkormo/microsoft-exam-prep-70533

  Trzeba dużo czytać, ale radzę omijać dokumentację z czasów Windows Azure, potem polecam przeklikać zakres w Portalu Azure.

  Trochę pracy ze skryptami w PowerShellu.

   

  Categories: Azure, chmura

  Azure Hacking – logowanie CLI za pomocą service principala

  No Comments

  Od kiedy zainteresowałem się chmurą Microsoft Azure początkowe kroki skierowałem do Portalu.

  Postawiłem kilka maszyn wirtualnych, strony www, proste funkcje. Następnie spróbowałem  przygotować to samo bez jednego kliknięcia myszą. Do wyboru miałem Powershell i moduł az CLI 2.0 napisany w Pythonie. Wybrałem az.

  Pierwsza linia kodu skryptu powołującego chmurową infrastrukturę wyglądała tak.

  Pojawia się wtedy komunikat

  To sign in, use a web browser to open the page https://microsoft.com/devicelogin and enter the code CCJULN8F8 to authenticate.

  Za pomocą podanej strony i kodu autoryzacyjnego muszę wskazać użytkownika , a potem wpisać hasło.

  Co zrobić, jeśli chciałbym uniknąć podawania za każdym razem hasła administratora subskrypcji i stworzyć techniczny byt, który pozwoli na wielokrotne uruchamianie np. skryptu wdrożeniowego, oczywiście bez interakcji z wyskakującymi oknami.

  Poniżej przedstawiam prosty sposób na skorzystanie z service principala

   

  Składnia

  Jak widać potrzebne nam będą trzy identyfikatory.

  Zacznijmy od TENAND_ID.

  Wybieramy menu  Azure Active Directory i zakładkę Properties

  azure_sp_1

  To, co widzimy w miejscu Directory ID to nasz TENAND_ID. Kopiujemy i zapisujemy sobie na boku.

  Pozostałe dwa identyfikatory wymagają stworzenia aplikacji.

  Zmieniamy zakładkę Properties na App registrations.

  Tworzymy nową aplikację typu Web app/API. Swoją nazwałem deployer. Adres url nie ma znaczenia w naszym zastosowaniu, wpisujemy dowolną wartość.

  azure_sp_2

   

  Po utworzeniu aplikacji mamy dostęp do identyfikatora APP_ID

  azure_sp_3

  Kopiujemy Application ID i zachowujemy  w tym samym miejscu co TENANT_ID.

  Czas na ostatni identyfikator, czyli KEY. Wchodzimy na zakładkę Keys.

  Tworzymy nowy klucz o nazwie np. KeyOne i terminie wygaśnięcia za jeden rok, pole Value zostanie wypełnione po zapisaniu klucza

  azure_sp_4

  W tym momencie powinniśmy skopiować wartość klucza. Jest to operacja jednorazowa. Portal o tym uczciwie przypomina. Klucz oczywiście można skasować i wygenerować kolejny.

  azure_sp_5

  Mamy już trzy identyfikatory. Co dalej ?

  Spróbujmy połączyć się do subskrypcji z poziomu linii komend.

  Po zalogowaniu się pojawi się zwrotny komunikat w postaci JSON

   

  Podanie błędnych danych kończy się małą katastrofą z kodem 401.

  Spróbujmy stworzyć nową grupę zasobów

  Pojawił się komunikat.

  Brakuje uprawnień dla naszej aplikacji i słusznie.

  Nadajmy uprawnienia dla aplikacji na poziomie subskrypcji.

  Dodajemy z poziomu zakładki Access control [IAM] uprawnienia Contributor dla całej subskrypcji.

  azure_sp_6

  Uruchamiamy ten sam kod i teraz mamy już komunikat zwrotny

  Wchodzimy na zakładkę Activity Log naszej nowej grupy zasobów i widać, kto i kiedy utworzył zasób.

  azure_sp_7

   

  Usuwamy grupę zasobów

  To samo można zrobić z poziomu CLI bez korzystania z Portalu, ale o tym innym razem…..

   

  Literatura:

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-create-service-principal-portal

  https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli?toc=%2Fazure%2Fazure-resource-manager%2Ftoc.json&view=azure-cli-latest

   

   

  Categories: Azure, chmura, migawka, Python

  Zabawa z IoT na platformie Azure

  1 Comment

  1. Zakup urządzenia
  Wg producenta jest to
  Moduł WiFi oparty na układzie ESP8266. Na pokładzie znajduje się 9 portów GPIO z obsługą I2C i SPI, wejście analogowe oraz złącze baterii lipol 3,7 V. Posiada oprogramowanie NodeMCU, które wspiera język skryptowy Lua lub środowisko Arduino IDE. Dodatkowym atutem jest wbudowany konwerter napięć na liniach interfejsu UART.
  Czyli skrócie dostajemy gotowe urządzenie, które potrafi się komunikować po WIFI i ma możliwość podłączania dodatkowych czujników m.in. temperatury i wilgotności.

  esp8266_1

  2. Konfiguracja IoTHub na platformie Azure

  Wybieramy menu “wszystkie zasoby”

  azure_iot_1

  Z kategorii Internet of Things wybieramy IoT Hub i wypełniamy podstawowe parametry, unikalną nazwę, grupę zasobów i lokalizację. Na początek proponuję zacząć od planu darmowego F1, ale jeśli planujemy coś bardziej poważnego, to w chwili obecnej nie ma możliwości podniesienia planu usługi. Można tylko postawić kolejna usługę. Wstaje ona po kilku minutach.

   

  azure_iot_2

   

  Po wygenerowaniu kluczy z polisy iothubowner możemy przejść do rejestracji naszych urządzeń

  Device ID: Nazwa urządzenia. Unikalna w ramach IoT huba, wielkie i male litery maja znaczenie

  Authentication Type: Pozostawiamy Symmetric Key.

  Auto Generate Keys: Pozostawiamy zaznaczone (zostaną automatycznie wygenerowanie klucze).

  Connect device to IoT Hub: Pozostawiamy Enable.

  azure_iot_3

   

  Każde z urządzeń będzie mieć wygenerowane dwa klucze.

  azure_iot_4

  Konfiguracja połączeń w tym przypadku wygląda tak

   

  I tę konfigurację będziemy wykorzystywać podczas pracy z urządzeniem. W ten sposób Hub wie, z jakiego urządzenia nadchodzą dane z czujników.

  Jeżeli nasz hub nazwałem djkormohub to warto sprawdzić połączenie sieciowe na porcie 8883

  3. Instalacja oprogramowania Arduino
  Adres instalatora
  https://www.arduino.cc/en/Main/Software
  W momencie pisania artykułu jest to wersja 1.8.5.

  arduino_1

  arduino_2

  Pojawi się grupa  pytań wymagających potwierdzenia instalacji sterowników “Arduino”arduino_5 arduino_6

  Instalacja została zakończona.

  4. Konfiguracja Visual Studio Code

  Potrzebny będzie dedykowany plugin do Arduino. Plugin ten nie zadziała bez instalacji  oprogramowania z punktu 3).

  Adres pluginu
  https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vsciot-vscode.vscode-arduino

  vsc_1

   

  Po instalacji pluginu proponuje restart VSC. U mnie bez tego nie były możliwe dalsze kroki.

  Zaczynamy od konfiguracji dla ESP8266.

  Podlączyłem urządzenie po USB, pojawił się komunikat

  vsc_3

  -> Arduino: Boar Manager.

  vsc_2Naciskamy aditional Urls. Wstawiamy w pliku User Settings .json adres

  vsc_4

  Wybieramy w polu “filter your search” esp8266.

  Wybrałem ostatnią wersje stabilną, czyli 2.4.0 i przycisk install. Po krótkiej chwili skończyło się to tak:

  Ups…
  Bez chwili namysłu wybrałem starszą wersję 2.3.0. Udało się

  A poźniej zrobiłem upgrade. W ten sposób mam działającą wersje 2.4.0.

  Uruchamiamy Arduino:Board Config

  vsc_5

  To czego nam brakuje to bibioteki do obsługi naszego IoTHuba w Azure i nie tylko

  Uruchamiamy Arduino: Librany Manager i instalujemy bibioteki

  AzureIoTHub
  AzureIoTUtility
  AzureIoTProtocol_MQTT
  ArduinoJso
  DHT sensor library
  Adafruit Unified Sensor

  vsc_6

  Oprogramowanie do pracy z płytką zostało zinstalowane. Czas na prosty przykład. Pobieram z githuba, gotowy projekt przygotowany przez Microsoft.

  Ponieważ, nie mam jeszcze czujnika DTH22 (temparatura i wilgotność) wykorzystam możliwość symulacji jego zachowania.
  W pliku config.h należy zmienić linię kodu odpowiedzialną za nią

  Otwieramy w VSC plik app.ino.

  Spróbujmy zapisać oprogramowanie na urządzeniu
  Uruchamiamy Arduino:Upload i po wybraniuy portu komunikacyjnego pojawi się po chwili następujący komunikat.

  Kolejne ups ?

  Po krótkim wykorzystaniu wujka Google trafiłem na rozwiązanie. Należy zainstalować brakujące oprogramowanie w podkatalogu hardware Arduino.

   

  Log z instalacji

  Restartujemy Arduino.

  Instalujemy obraz z poziomu Arduino (VSC nadal poprawnie nie działa).

  arduino_7

  Zwróćcie uwagę na migająca niebieską diodę podczas zapisywania oprogramowania.

  Oprogramowanie wgrane, teraz należy podłączyć urządzenie do naszej sieci WIFI.

  Po podaniu nazwy sieci WIFI (SSID) , hasła (PASS) i konfiguracji połączenia naszego urządzenia do IotHuba w postaci

  Urządzenie uruchamia się:

  Widać, że urządzenie podłączyło się do sieci bezprzewodowej i próbuje wystać komunikat w postaci

  Urządzenie ESP_*  jest widoczne od strony rutera WIFI, otrzymało przez DHCP swój adres IP.

  asus_1

  Włączyłem opcje debugowania i mam taki wyciąg z logów

   

  Problematyczne okazało się żle skonfigurowany DNS i urządzenie nie potrafiło ustalić adresu IP huba. IP 10.0.0.1 to lokalny adres rutera mojego dostawcy internetu.

  Po naprawie konfiguracji w logach monitora zaczęły pojawiac sie komunikaty

  Zweryfikowałem metryki diagnostyczne usługi w Azure. Pojawiły się pierwsze komunikaty.

  azure_iot_5

  W darmowym planie F1 mamy do wykorzystania 8000 komunikatów na dobę, jeśli dobrze oszacowałem oznacza to jeden komunikat co 11 sekund. Do prostych pomiarów jest to wystarczające.

   

  Categories: Arduino, Azure, IoT

  Hacking Azure – PoIaaS model

  3 komentarze

  Pierwszy wpis na blogu dotyczący chmury publicznej Microsoftu Azure.

  Każdy młody adept  Azure  spotyka się na początku z różnymi modelami obsługi zasobów w chmurze. Zgodnie z poniższym rysunkiem.

  https://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-filesystemfile.ashx/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/5482.sec_2D00_cloudstack.png

  To, co na zielono kontroluje Microsoft, a to co na niebiesko właściciel subskrypcji, czyli w dużym uproszczeniu, ja. Jak u każdego chlopca, który krzyczy po raz pierwszy “Ja sam, ja sam!”.

  Rozpocząłem klasycznie od  lewej strony, czyli postawiłem kilka maszyn wirtualnych, Najpierw z poziomu portalu, a potem za pomocą Azure CLI 2.0, od czasu do czasu Azure Cloud Shell był pomocny. Skoncentrowałem swoje działania wokół dystrybucji Ubuntu , na której w finalnym instalowałem Midnight Commandera. Prześmiewcom tego pakietu powiem tylko tyle ze linuxa używam wcześniej niż pojawiła się dystrybucja RedHata 4.0. To taka sentymentalna podróż do czasów produktów Petera Nortona. Następnie skoncentrowałem się na modelu PaaS, gdzie  poznawałem bazy danych i usługi pod strony www.

  Dziś chciałbym opowiedzieć o jednej z nich: App Service on Linux

  Instalację wykonałem zgodnie z

  https://github.com/djkormo/azurewordpress

  Z tym, że jako bazę mysql wykorzystałem usługę Azure datatabase for Mysql

  .mywordpressaspaas_1

   

  Konfiguracja po stronie WordPressa wymagała ustawienia czterech zmiennych środowiskowych, zgodnie z zapisem w pliku
  wp_config.php

  Po stronie aplikacji wyglądało to tak:
  mywordpressaspaas_2

  Nie jest to bardzo bezpieczne, ale na Proof of Concept na początek wystarczy.

  Po zainstalowaniu kodu WordPressa pobranego z repozytorium na Githubie pokazała się ładna strona. Dowolna zmiana w kodzie repo powoduje uruchomienie wdrożenia zmian.

  Po konfiguracji oprogramowania  możemy się pochwalić stroną startową.

  mywordpressaspaas_3

  Udało się. Pierwsza strona www z obsługa PHP i Mysql została uruchomiona. Chciałem sprawdzić,  jakie są dalsze możliwości konfiguracyjne, a przy okazji dowiedzieć się co właściwie jest pod spodem, np. z którą dystrybucją linuxa mamy do czynienia.  Uwaga!. To jest ta część kontrolowana przez dostawcę usług, czyli przez Microsoft.

  Wykorzystałem w tym celu wbudowane w usługę narzędzie KUDU . Gorąco polecam.

  Uruchomienie to zakładka Advanced Tools -> go.

  A potem z poziomu KUDU uruchomiłem SSH.

  mywordpressaspaas_4

  Jaka tam jest jest dystrybucja  ?

  Polecenie

  Linux 1c7503c5ac2b 4.4.0-112-generic #135-Ubuntu SMP Fri Jan 19 11:48:36 UTC 2018 x86_64 GNU/Linux

  Spróbowałem zainstalować na początku pakiet mc. Po wpisaniu polecenia

  system stwierdził, że nie znalazł pakietu, ale wystarczyło po chwili zastanowienia

  Sprawdziłem czy to działamywordpressaspaas_6

  Instalacja zakończyła się sukcesem.

  Weryfikacja ostateczna, to uruchomienie  pakietu.

  I naszym oczom ukazuje się znajomy interfejs programu.

  mywordpressaspaas_5

  Czy można zrobić upgrade pakietów systemu operacyjnego ?

  Zakończyło się bez błędu, ale z zerowym przebiegiem.

  I tu się zacząłem zastanawiać, co w jakim modelu stworzyłem moją stronę wordpressową ?  IaaS (mam dostęp do systemu operacyjnego), czy PaaS, a może model hybrydowy który tu roboczo nazywam PoIaaS. (Platform on IaaS) .

  Kolejne pytania, które się pojawiły:

  • W jaki sposób zachowa się system podczas autoskalowania? Czy kolejne “maszyny” wstaną z zainstalowanym mc czy bez?
  • Co jest wzorcem dla takie usługi ?
  • I kto zadba o zmiany w systemie operacyjnym ? Microsoft czy ja ?

  Sprawdzam, jakie procesy w są uruchomione:

  Zrobiłem już kilka eksperymentów i wiem …. Zrób i ty…. Odpowiedz na te trzy pytania.

  Pozdrawiam.

  Komentujcie…..

  Krzysztof Pudłowski

   

  Categories: Azure, chmura, IaaS, PaaS