Zanim błąd i szef zapukają do drzwi

wpis w: implementacja, migawka, t-sql | 2

Czy zdażyło się wam odtwarzać po raz kolejny bazę danych po logicznym uszkodzeniu plików?

Wlaściwie kiedy ostatnio sprawdzano ją dostępnymi narzędziami?
Kiedy ostanio dokonano pełnej, różnicowej kopii bezpieczeństwa, jak często odkładane są logi transakcyjne?
Czy baza ma poprawny model recovery ?
Jeśli na chociaż jedno pytanie pojawiły się w głowie wątpliwości, to dobrze, że przed awarią…

 

Pomocny skrypt

 if object_id('tempdb..#DBInfo') is not null
		DROP TABLE #DBInfo
 if object_id('tempdb..#DBCC') is not null
		DROP TABLE #DBCC
CREATE TABLE #DBInfo (
    Id bigint IDENTITY(1,1),
    ParentObject VARCHAR(255),
    [Object] VARCHAR(255),
    Field VARCHAR(255),
    [Value] VARCHAR(255)
)
CREATE TABLE #DBCC(
DatabaseName VARCHAR(255),
LastDBCCCHeckDB_RunDate VARCHAR(255)
)
EXECUTE SP_MSFOREACHDB'INSERT INTO #DBInfo Execute (''DBCC DBINFO ( ''''?'''') WITH TABLERESULTS'');
INSERT INTO #DBCC (DatabaseName) SELECT [Value] FROM #DBInfo WHERE Field IN (''dbi_dbname'');
UPDATE #DBCC SET LastDBCCCHeckDB_RunDate=(SELECT TOP 1 [Value] FROM #DBInfo WHERE Field IN (''dbi_dbccLastKnownGood'')) where LastDBCCCHeckDB_RunDate is NULL;
TRUNCATE TABLE #DBInfo';
 
SELECT 
   database_name = DB_NAME(d.database_id)
  , log_size_gb = CAST(SUM(CASE WHEN d.type_desc = 'LOG' THEN d.size END) * 8. / 1024/1024 AS DECIMAL(10,4))
  , row_size_gb = CAST(SUM(CASE WHEN d.type_desc = 'ROWS' THEN d.size END) * 8. / 1024/1024 AS DECIMAL(10,4))
  , total_size_gb = CAST(SUM(d.size * 8. / 1024/1024) AS DECIMAL(10,4)),
    db.recovery_model_desc,
    cc.LastDBCCCHeckDB_RunDate
FROM sys.master_files d WITH(NOWAIT)
join #DBCC cc
on (cc.DatabaseName=DB_NAME(d.database_id) )
join sys.databases db
on (db.database_id=d.database_id)

GROUP BY d.database_id,cc.LastDBCCCHeckDB_RunDate,db.recovery_model_desc
order by cc.LastDBCCCHeckDB_RunDate,4 desc


;WITH LastBackUp AS
(
SELECT bs.database_name,
    bs.backup_size,
    bs.backup_start_date,
    bmf.physical_device_name,
    Position = ROW_NUMBER() OVER( PARTITION BY bs.database_name ORDER BY bs.backup_start_date DESC )
FROM msdb.dbo.backupmediafamily bmf
JOIN msdb.dbo.backupmediaset bms ON bmf.media_set_id = bms.media_set_id
JOIN msdb.dbo.backupset bs ON bms.media_set_id = bs.media_set_id
WHERE  bs.[type] = 'D'
AND bs.is_copy_only = 0
)
SELECT 
    database_name AS [Database],
    CAST(backup_size / 1024/1024/1024 AS DECIMAL(10, 2) ) AS [BackupSizeMB],
    backup_start_date AS [Last Full DB Backup Date],
    physical_device_name AS [Backup File Location]
FROM LastBackUp
WHERE Position = 1
ORDER BY [Database];


Hipotetyczny rezultat powyższego zapytania

database_name total_size_gb recovery_model_desc LastDBCCCHeckDB_RunDate
XYZ 153.8079 SIMPLE 1900-01-01 00:00:00.000
tempdb 58.6021 SIMPLE 1900-01-01 00:00:00.000
HURT 49.2092 SIMPLE 1900-01-01 00:00:00.000
ABC 46.6123 SIMPLE 1900-01-01 00:00:00.000
ZZA 0.4893 FULL 1900-01-01 00:00:00.000
model 0.1470 SIMPLE 1900-01-01 00:00:00.000
master 0.0148 SIMPLE 1900-01-01 00:00:00.000
msdb 5.8594 SIMPLE 2015-10-06 13:34:30.730

Na co zwrócić uwagę ?

Bazy systemowe (master, model,msdb,tempdb) mają ustawiony recovery model równy SIMPLE. Żadna z nich, poza msdb nie była nigdy sprawdzona narzędziem DBCC CheckDB ? To dobrze ?

Jedyna baza w trybie FULL teź nigdy nie została sprawdzona.

Do odważnych świat należy,ale nie do nieroztropnych.

https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4381/sql-server-dbcc-checkdb-overview/

2 Responses

 1. mmoskit

  Warto pamiętać, że kiedy baza jest w FULL recovery mode a nie było zrobionego pełnego backupu bazy to tak naprawdę zachowuje się jak w SIMPLE

  • djkormo

   Nie wiem, czy gratulować takiemu administratorowi ?

   Dobry administrator w starym stylu, to taki, którego pracy praktycznie nie widać, a systemy działają tygodniami, miesiącami i latami…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.