Generowanie losowych odpowiedników dla danych wrażliwych dla RODO . Część 3

wpis w: implementacja, RODO, t-sql | 0

W poprzedniej części  przygotowaliśmy szkic  procedury składowanej implementującej prosty mechanizm wykrywania danych osobowych. To czego zabrakło, to wykorzystanie funkcji tabelarycznych  do wykrywania tych danych, które posiadają sumę kontrolną i same wyrażenia regularne mogą nie wystarczyć. Zajmijmy się   identyfikatorami PESEL, NIP, … Continued

Generowanie losowych odpowiedników dla danych wrażliwych dla RODO . Część 2

wpis w: implementacja, RODO, t-sql | 0

1. Dedykowany widok wykorzystujący funkcje pseudolosowe. CREATE VIEW dbo.VGenerateCrypts AS SELECT NEWID() AS CryptUID, RIGHT(CAST(CRYPT_GEN_RANDOM(4) AS INT),6) as Crypt1, RIGHT(CAST(CRYPT_GEN_RANDOM(4) AS INT),6) as Crypt2, RIGHT(CAST(CRYPT_GEN_RANDOM(4) AS INT),6) as Crypt3, RIGHT(CAST(CRYPT_GEN_RANDOM(4) AS INT),6) as Crypt4, 1 + CONVERT(INT, (99-1+1) * RAND()) … Continued