Egzamin AZ-202 Materiały pomocnicze

wpis w: Azure, Certyfikacja | 0

Pojawiły się nowe ścieżki certyfikacyjne Microsoftu w obszarze chmury Azure.

Na początek spróbowałem znaleźć w internecie materiały pokrywające zakres.

Jest to egzamin AZ-202 ,który kończy certyfikację developerską w przypadku zdania wcześniej egzaminu starej ścieżki czyli 70-532.

 

Microsoft Azure Developer Certification Transition AZ-202

Develop for cloud storage (10-15%)

• Develop solutions that use file storage
o May include but not limited to: Implement quotas for File Shares in storage account; move items in file shares between containers asynchronously; set file storage container properties in metadata

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-create-file-share
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-properties-metadata

• Develop solutions that use a relational database
o May include but not limited to: Create, read, update, and delete database tables by using code; implement dynamic data masking

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-get-started-portal

Create Platform as a Service (PaaS) Solutions (20-25%)

o May include but not limited to: Define the batch output and conditions by using Batch Service API; write code to run a batch job; run a batch job by using Azure CLI, Azure Portal, and other tools
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/batch-task-output
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/quick-create-portal
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch/quick-run-dotnet

• Design and develop applications that run in containers
o May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create a container image by using a Docker file; create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster by using the Azure CLI and Azure Portal; publish an image to the Azure Container Registry; implement an application that runs on an Azure Container Instance; implement container instances by using Azure Container Service (ACS/AKS), Azure Service Fabric, and other tools; manage container settings by using code

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-service/kubernetes/container-service-kubernetes-walkthrough

Secure cloud solutions (5-10%)

Develop for an Azure cloud model (20-25%)

• Develop for asynchronous processing
o May include but not limited to: Implement parallelism, multithreading, processing, durable functions, Azure logic apps, interfaces with storage, interfaces to data access, and appropriate asynchronous compute models
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-async-operations

• Develop for autoscaling
o May include but not limited to: Implement autoscaling rules and patterns (schedule, operational/system metrics, code that addresses singleton application instances, and code that addresses transient state
• Implement distributed transactions
o May include but not limited to: Identify tools to implement distributed transactions (e.g., ADO.NET, elastic transactions, multi-database transactions); manage transaction scope; manage transactions across multiple databases and servers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-transactions-overview

Implement cloud integration solutions (10-15%)

• Configure a message-based integration architecture
o May include but not limited to: Configure an app or service to send emails, Event Grid, and the Azure Relay Service; create and configure a Notification Hub, an Event Hub, and a Service Bus; configure queries across multiple products; configure an app or service with Microsoft Graph
• Develop an application message model
o May include but not limited to: Create a message schema and a message exchange; create an event model; create topics and subscriptions

Develop AI, Machine Learning, and IoT solutions (20-25%)

• Integrate Azure Cognitive Services in an application

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/classify-images-with-custom-vision-service/index
o May include but not limited to: Develop solutions by using intelligent algorithms that identify items from images and videos; develop solutions by using intelligent algorithms related to speech, natural language processing, Bing Search, and recommendations and decision making
o https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/

• Create and integrate bots
o May include but not limited to: Create a bot by using the Bot Framework; create a natural language conversation flow; manage bots by using the Azure Portal; register a bot by using the Bot Framework

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-quickstart?view=azure-bot-service-4.0

https://tutorials.botsfloor.com/creating-a-bot-using-c-and-microsoft-bot-framework-a344420f9d6f

https://asc.altkom.pl/blog/chatbot/

• Integrate machine learning solutions in an app
o May include but not limited to: Deploy a model; prepare data and data sources; work with data scientists to refine models
• Create and implement IoT solutions
o May include but not limited to: Configure Azure Time Series Insights; configure Stream Analytics service for inputs and outputs; establish bidirectional communication with IoT devices by using IoT Hub; register devices with IoT Hub Device Provisioning Service

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/time-series-insights/tutorial-create-populate-tsi-environment

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-add-inputs

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/stream-analytics-define-outputs

 

Dedykowana strona z labami Microsoft. Warto tu zajrzeć, można całkowicie za darmo po podłączeniu z naszym Live ID mieć dostęp do subskrypcji typu SandBox. Możemy korzystać z Portalu i Azure Cloud Shell. Możemy mieć uruchomioną jedną taką subskrypcję.

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/browse/?levels=intermediate&roles=developer

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.